Investujeme výlučne do projektov, ktorým veríme. „Papierovo“ aj ľudsky. Prepájame investičné ciele s tými dlhodobými, hodnotovými.
Pre ľudí Podporujeme projekty, ktoré v rámci svojho segmentu systematicky zvyšujú kvalitu života jednotlivcov, miestnych komunít aj globálnej občianskej spoločnosti.
Pre planétu Podporujeme projekty, ktoré si trúfajú povedať rázne „nie“ neekologickým postupom. Vďaka cielenému využívaniu inovatívnych technologických riešení rešpektujú, šetria a chránia prírodu.
Pre prosperitu Podporujeme projekty, ktoré všetkým zainteresovaným stranám pomáhajú prosperovať. Okrem investičných výhod prinášajú aj nefinančné benefity a zanechávajú za sebou hodnotové posolstvo.
S postupujúcim obchodným rastom zvyšujeme pozitívny dosah podnikania – nie deklaratívne, ale s úprimnou vnútornou angažovanosťou, pretože sme presvedčení, že vlastným príkladom pomáhame motivovať ďalších pri tvorení kvalitnejšej budúcnosti.
balance
Máme spoločný príbeh, rovnaké hodnoty a zmysel pre zodpovednosť, pracovitosť a poctivosť. Zároveň pre nás platí povestné „protiklady sa priťahujú“, čo do našej práce vnáša rôznorodosť, inšpiráciu a kritickú diskusiu. Veríme v správny pomer vyváženosti medzi ľudskou individualitou a tímovou prácou. Posúva nás vpred.

Jaroslav Paulický & Marian Hreščák
CEO a CFO Woodrock

Portfólio

Podporujeme projekty, o ktorých prospešnosti sme pevne presvedčení. Projekty, ktoré okrem finančnej ziskovosti majú celospoločenský prínos a rešpektujú životné prostredie.